Kronika obce Leskovec nad Moravicí

Úvodní slovo starosty

Vážení přátelé historie,

 

obec Leskovec nad Moravicí slaví v letošním roce(2004) 780. výročí svého trvání. Při této příležitosti byla zhotovena elektronická podoba kroniky obce, kterou jste právě otevřeli. Tato elektronická verze obsahuje fotografie všech původních česky psaných a ilustrovaných kronik, jichž je do současné doby 8 svazků.

Z důvodu ochrany osobních údajů bylo nutné některé údaje znečitelnit, avšak vždy při snaze o zachování smyslu původních zápisů.

Všech 8 svazků kroniky bylo sepsáno kronikářem obce Leskovce nad Moravicí panem Stanislavem Smejkalem, který se této práci věnoval průběžně od roku 1972 až do své smrti v roce 2004. V tomto období zpracoval též zpětně z dostupných dokladů a svědectví pamětníků kroniky od roku 1945 do roku 1972 a na základě překladu starých německých záznamů zapsal i útržky z nejstarší historie obce od roku 1224 do roku 1858. Od počátku své práce spolupracoval kronikář s paní Erikou Banetkovou, která všechny svazky kroniky ilustrovala. Oběma patří za jejich dlouholetou činnost dík a obdiv.

Děkujeme za Váš zájem o historii obce Leskovec nad Moravicí a již Vám nic nebrání postoupit dále a listovat dějinami.

 

Jak postupovat:

Na této straně jsou zobrazeny náhledy jednotlivých svazků, stačí tedy jednoduše na vybraný svazek kliknout a dále postupovat podle letopočtů, ze kterých se chcete informace dovědět. Tlačítko zpět Vás posune o jednu úroveň nahoru, tlačítka Předchozí strana a Následující strana listují stranami vždy o jednu dozadu či dopředu. Tlačítko nahoru Vás vrátí na úvodní stranu prohlíženého svazku.

Pokud máte zájem fotografie prohlížet v jiném programu či tisknout, všechny jsou na CD-ROMu uloženy v adresáři KRONIKA podle jednotlivých svazků a letopočtů.

 

1224-1900

1224-1900

1945-1971

1945-1971

1972-1975

1972-1975

1976-1980

1976-1980

1981-1985

1981-1985

1986-1990

1986-1990

1991-1997

1991-1997

1998-2003

1998-2003

2004-2006

2004-2006

Závěrem:

Kroniku nafotil a do elektronické podoby zpracoval: Jiří Sedláček

©2004 Obec Leskovec nad Moravicí. Všechna práva vyhrazena.
WebDesign Jiří Sedláček